Privacy Policy

1. UW PRIVACY

Wij kunnen uw persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons te sluiten overeenkomsten na te komen, om u informatie te verstrekken waar u ons om vraagt, om u actuele product en promotionele informatie te verstrekken, en om u onze Nieuwsbrief te sturen. Wij verzamelen niet automatisch Persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor vooraf toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief vragen om uw e mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de online-winkel koopt vragen om uw naam, postadres en e mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard, en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden.

2. LOGBESTANDEN

Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee de identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP )adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina’s die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum /tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.

Wil je niets missen?